Klimatyzacja GRATIS!

Klimatyzacja GRATIS!

Zakres usług instalacji i serwisu Urządzeń świadczonych przez Wykonawcę w
ramach Umowy obejmuje, w szczególności:

w zakresie instalacji (montażu): montaż podstawowy, obejmujący jednoetapowy montaż jednostki

wewnętrznej oraz montaż jednostki zewnętrznej wg poniższej specyfikacji:

-montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości;

-montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub

powierzchni, zapewniającej stabilną podstawę rusztowania;

-doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości natynkowo;

-pojedynczy przewiert przez ścianę nieuzbrojoną do grubości 40 cm muru (wyłączając ocieplenie);

-wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m;

-połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 5 m, wraz z materiałami;

-połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 5 m, wraz z materiałami;

-zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania odpowiednimi materiałami (np. taśmą

aluminiową, itd.);

-wykonanie próżni w instalacji i w razie potrzeby – wyrównanie poziomu czynnika (dodanie do 100 gram

czynnika);

-uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta;

-wszystkie materiały i usługi nieujęte w cenie montażu podstawowego podlegają dodatkowemu

rozliczeniu między klientem końcowym a Wykonawcą, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych

zapewnienie materiałów niezbędnych do realizacji instalacji, w tym również podpory ściennej lub

podłogowej lub dachowej prostej;

-montaż podstawowy według stawki określonej w cenniku usług dodatkowych obejmuje montaż

jednoetapowy; w przypadku konieczności przeprowadzenia instalacji dwuetapowo (etap 1: ułożenie i

przygotowanie instalacji, etap 2: montaż jednostki zewnętrznej i/lub wewnętrznej w innym terminie),

dodatkowy dojazd do klienta końcowego będzie wyceniany zgodnie z zapisami w cenniku usług

dodatkowych.

 

Zakres usług serwisu:

-serwis gwarancyjny, w tym przeglądy okresowe realizowane na bezpośrednie zlecenie klienta końcowego

   – zgodnie z warunkami gwarancji. Przegląd okresowy klimatyzacji obejmuje:

-ogólne sprawdzenie stanu technicznego urządzenia, w tym m.in. sprawdzenie poboru prądu sprężarki,

sprawdzenie skuteczności funkcji chłodzenia i grzania (uzyskiwanie temp. nawiewu); sprawdzenie

działania urządzeń sterujących;

-czyszczenie parownika, skraplacza;

-odgrzybianie jednostki wewnętrznej;

-czyszczenie filtrów;

-sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej;

-kontrola szczelności układu czynnika chłodzącego;

-sprawdzenie i konserwacja drożności odpływu skroplin (oraz pompki skroplin – jeśli jest zamontowana);

-w przypadku potwierdzenia przez obie Strony wady Urządzenia: demontaż wadliwej części Urządzenia

(jednostki zewnętrznej i/lub wewnętrznej) oraz ponowny montaż odpowiedniej nowej części Urządzenia

  – zapewnionej przez Zamawiającego w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej producenta Urządzenia;

1
Spotkanie z doradcą
2
Oferta finasowania
3
Umowa
4
Projekt
5
Instalacja
6
Satysfakcja z użytkowania
Spotkanie z doradcą

Spotkanie z doradcą

Zanim zrealizujemy inwestycję, nasi eksperci przeprowadzą wizję lokalną, aby móc zaproponować najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Oferta finasowania

Oferta finasowania

 

BNP Paribas

Umowa

Umowa

W biznesie liczy się pewność i bezpieczeństwo. Zagwarantuje Ci je podpisywana na początku współpracy umowa.

 

Projekt

Projekt

Przed montażem dostaniesz od nas projekt instalacji - zobaczysz jak będzie wyglądała całość inwestycji.

 

Instalacja

Instalacja

Nasi certyfikowani instalatorzy zamontują Twoją instalację fotowoltaiczną nawet w jeden dzień. Na montaż umówimy się z wyprzedzeniem w dogodnym dla Ciebie terminie. Rozliczenie następuje pod odbiorze instalacji.

 

Satysfakcja z użytkowania

Satysfakcja z użytkowania

Największą satysfakcją będą minimalne rachunki z Zakładu Energetycznego