Kim jest prosument i jak nim zostać?
4 miesiące temu

Katastrofy klimatyczne sprawiają, że wielu z nas coraz częściej zaczyna myśleć o odnawialnych źródłach energii. Czerpanie z siły wiatru, wody i słońca jest nie tylko ekologicznym, ale i również ekonomicznym rozwiązaniem, które w przyszłości przynosi znaczne korzyści finansowe. Szczególną popularnością cieszą się instalacje fotowoltaiczne. Ich montaż zapewnia inwestorom produkcję energii słonecznej zaspokajającej wszelkie potrzeby gospodarstwa domowego lub przedsiębiorstwa.  Samodzielne produkowanie energii nie jest wymagające ani nie zobowiązuje do posiadania szczególnych uprawnień. Wystarczy załatwienie kilku formalności i zamontowanie paneli fotowoltaicznych, które wykonają całą pracę za ludzi.

Czym zajmuje się prosument?

Prosument to słowo pochodzącego z języka angielskiego, które łączy w sobie dwa terminy określające konsumenta i producenta. W tłumaczeniu oznacza ono osobę, która odpowiada za wytworzenie danego produktu lub usługi wyłącznie na własny użytek. Termin ten szybko znalazł zastosowanie w odniesieniu do źródeł odnawialnych. W świetle prawa odnosi się do końcowego odbiorcy energii elektrycznej, który sam ją wyprodukował w prywatnej mikroinstalacji. Po zmianach dokonanych w przepisach mianem prosumenta tytułuje się wszystkie osoby łącznie z przedsiębiorcami, które zdecydowały się na produkcję zielonej energii zaspokajającej ich codzienne potrzeby. Tym samym dziś prosumentami mogą zostać:

  • Osoby fizyczne,
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • Rolnicy i hodowcy,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • Kościoły i związku wyznaniowe.

Czy bycie prosumentem się opłaca?

Bycie prosumentem jest opłacalne. I choć dla wielu osób problematyczną kwestią, zwłaszcza z powodów finansowych okazuje się np. montaż instalacji fotowoltaicznej, to warto mieć na uwadze fakt, iż w przyszłości wydatki się zwrócą, a produkcja energii z odnawialnego źródła  okaże się duża łaskawsza dla portfela. Nadto istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania pozyskiwanego zarówno z programów polskiego rządu, jak i Unii Europejskiej. Dzięki nim część kosztów można pokryć bezpośrednio ze środków państwowych, bez obaw o brak własnych zasobów na montaż inwestycji.

Oprócz tego panele fotowoltaiczne mają zdolność produkowania nadwyżek energetycznych, które mogą być wykorzystane w późniejszym terminie. Zapewnia to wydajność systemu przez cały rok, łącznie z dniami, w których nasłonecznienie nie jest duże. Co więcej, czerpanie energii ze słońca jest ważnym krokiem dla zahamowania zmian klimatycznych wywoływanych przez nadmierną eksploatację zasobów naturalnych i produkcję szkodliwych, również dla naszego zdrowia, gazów cieplarnianych. Zielona energia przynosi korzyści nie tylko inwestorom, ale również i całej Planecie.

Jakie są koszty założenia paneli fotowoltaicznych?

Jakie są koszty założenia paneli fotowoltaicznych?

6 miesięcy temu
Polacy coraz chętniej zakładają panele fotowoltaiczne. Świadomość ekologiczna w społeczeństw...
Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

9 miesięcy temu
Energia uzyskana z paneli słonecznych może zaopatrywać w prąd gospodarstwa domowe oraz przedsię...
Jak nie płacić za prąd?

Jak nie płacić za prąd?

10 miesięcy temu
Prąd w każdym domu jest obecnie czymś tak oczywistym, jak regularne rachunki za energię elektryc...